Základní informace

PROJEKT BYL ŘÁDNĚ UKONČEN. NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU K DISPOZICI NĚKTERÉ  VÝSTUPY V PDF ZDARMA KE STAŽENÍ. PRO REALIZACI SEMINÁŘŮ I EXKURZÍ  JE TŘEBA OSLOVIT KONTAKTNÍ OSOBY PROJEKTU (viz záložka KONTAKT). SEMINÁŘE JE NYNÍ MOŽNÉ REALIZOVAT PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. 

Cílem projektu Věda do škol je vytvořit a realizovat ucelenou nabídku kurzů dalšího vzdělávání a exkurzí pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje. Jednotlivé vzdělávací akce jsou zaměřeny na didaktiky přírodních věd, matematiky a environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) a podporu interdisciplinární a praktické výuky přírodovědných předmětů. Cílovou skupinou jsou učitelé prvního stupně ZŠ, učitelé přírodovědných předmětů a ZŠ a SŠ, ale i učitelé dalších aprobací, protože některé aspekty trvale udržitelného rozvoje (environmentální etika, právní otázky ochrany ŽP) zasahují i do humanitních oborů. EVVO je vhodným průsečíkem těchto oborů a pro její úspěšnou realizaci v podmínkách základních a středních škol je interdisciplinární přístup učitelů nezbytný.

Všechny kurzy jsou nabízeny pedagogickým pracovníkům Karlovarského kraje bezplatně. 

Nejbližší akce:

Listopadové exkurze

Pro všechny exkurze bude zajištěna autobusová doprava se svozem účastníků ze Sokolova a Karlových Varů. V rámci exkurze je pro účastníky zajištěn oběd.

21.11. Krajina známá i neznámá: Jak objevovat s žáky krajinu kolem nás?

Exkurzi vede PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. ve spolupráci s vedoucím ekocentra v Bečově nad Teplou ing. Jiřím Šindelářem a studenty Gymnázia Přírodní škola, o.p.s. (Jasna Simonová, Lukáš Nehasil), kteří v rámci praktické maturity ověřili funkčnost metod představených ve worskhopu ve spolupráci s místními školami (ZŠ Bečov nad Teplou, ZŠ Teplá). V rámci semináře je pro účastníky připravena prohlídka Botanické zahrady Bečov , bude představen program Dojdu dál a připraven praktický workshop v rámci lokality Šibeniční vrch.


Seminář Chemie 8. 12. 2014 v Sokolově

Kurz je primárně určen učitelům chemie na ZŠ. Zájemci z řad učitelů prvního stupně nebudou odmítnuti.

Cílem kurzu je ukázat učitelům pokusy s běžné dostupnými látkami, které mohou poté využít ve výuce.

Podrobný přehled témat 

·         Chemické pokusy v kuchyni.

·         Chemické pokusy v koupeně.

·         Chemické pokusy v dílně a na zahradě.
Pokud Vám nevyhovuje termín vybraného kurzu navržený v kalendáři, neváhejte nás kontaktovat, pokusíme se Vám vyjít vstříc.