Exkurze

Garantem všech zde nabízených exkurzí je ing. Jan Andreska, Ph.D., neváhejte ho kontaktovat v případě potřeby.
[jan.andreska@pedf.cuni.cz]

Zde naleznete informace o exkurzích připravených a nabízených v rámci projektu Věda do škol.

  • Na exkurze se může přihlásit jakýkoli pedagog ze Karlovarského kraje - účast bude po dobu dvou let (2013-2014) plně hrazena z ESF (pro účastníky tedy zdarma).
  • Exkurze jsou akreditovány MŠMT. Absolventi dostanou certifikát o absolvování kurzu po každé exkurzí.
  • Přihlašování na exkurze probíhá pomocí elektronického formuláře, který je dostupný z lišty vlevo nebo můžete využít uvedené telefonní číslo či výše uvedený e-mail kontakt.
  • Každý účastní exkurzí obdrží výtisk metodických materiálů k danému semináři.
  • Školy, které vyšlou učitele více než na 10 akcí projektu Věda do škol, dostanou celou knihovničku - všechny v projektu vydané publikace.