Exkurze‎ > ‎

Botanická exkurze

Exkurze do botanicky významných lokalit Karlovarského kraje vede významný geobotanik Doc. RNDr. Lubomímír Hrouda, CSc, ve spolupráci s RNDr. Zdeňkou Chocholouškovou a ing. Janem Andreskou, Ph.D.
Exkurze se uskuteční 4.11.2014, svoz účastníků ze Sokolova a Karlových Varů.Přihlásit se můžete na univerzální přihlášceExkurze do vybraných území Západočeského kraje.

Nabízeny jsou 3 různé jednodenní exkurze pro učitele biologie a přírodopisu do významných chráněných území kraje.
  1. NPR Soos u Františkových Lázní;
  2. Slavkovský les - Mariánské Lázně a rezervace v okolí;
  3. Slavkovský les - rezervace u Mnichova - hadce a vlhké louky.
Exkurze jsou zaměřeny zejména na rostlinnou biotu, s přesahy do geologie, pedologie a z demonstrací kulturních zajímavostí v okolí; lze je na přání propojit i do vícedenní varianty.