Exkurze‎ > ‎

Revitalizace těžbou poškozené krajiny

    Exkurzi věnovanou regionálnímu environmentálnímu problému a to rekultivaci vytěžených důlních  prostorů povede RNDr. Petr Rojík, Ph.D.
Revitalizace těžbou poškozené krajiny je jedno- nebo dvoudenní balíček (menu) exkurzních cílů v Karlovarském kraji pro učitele přírodopisu a další zájemce. V hornické krajině Krušných hor a Sokolovské pánve lze díky staletému cyklu obnovování a ukončování těžby vysledovat úspěšnost nebo neúspěšnost různých přístupů k revitalizaci krajiny. Lektor je geolog se zájmem o přírodu, dějiny a kulturu kraje.


9:00 sraz Karlovy Vary - terminál,

9:10 odjezd z K.Varů směr Sokolov

9:30 Pískový vrch u Lokte – pohled do živého uhelného lomu z vyhlídkové terasy, beseda o současných problémech uhelného hornictví a energetiky , ukázka exponátů)

10:45 pokračování směr Sokolov, cestou možná krátká zastávka na statku Bernard (býv. hospodářská základna uhelných dolů, muzeum lidových řemesel  a řeky Ohře) a výhled na velkolom Jiří

11:15 prohlídka napouštěného jezera a biologických rekultivací v býv. velkolomu Medard u Sokolova

12: 15 odjezd na oběd

12:30 oběd v Sokolově (Sokorest)

13:30 odjezd směr Karlovy Vary, cestou zastávka u sportovních rekultivací Golf Sokolov, lesoparku Antonín a koupaliště Michal (vše býv. uhelné lomy)

14:00 příjezd K.vary terminál

 

V případě nepřízně počasí (sněžení, déšť, zima)

9:10 až 11:30 Objetí téměř všech uvedených cílů autobusem, výklad v autobusu, prohlídka z oken (kilometry a trasa se nemění, celkem počítejme 60 km tam a zpátky)

11:30 až 13:30 Oběd a obrazová prezentace ve statku Bernard

Ċ
Antonín Jančařík,
15. 12. 2013 13:12
Comments