Exkurze‎ > ‎

Krajina známá i neznámá

Krajina známá i neznámá: Jak objevovat s žáky krajinu kolem nás?

Termín a místo konání: 21. 11. 2014 Bečov nad Teplou. Pro účastníky bude zajištěn svoz z Karlových Varů a Sokolova.

Celodenní program, který pedagogům umožní, aby si v konkrétní lokalitě (Bečov nad Teplou) vyzkoušeli a ověřili funkční výukové metody pro skupinovou práci žáků v terénu příměstské krajiny i ve škole. Účastníci se v první části programu (2 hodiny) seznámí se vzdělávacím potenciálem unikátní botanické zahrady, jež je v současné době rekonstruována podle přírodních reliktů, které přežily více než padesát let trvající devastaci po roce 1945, ale také historických pramenů a dobových svědectví. V druhé části programu (4 hodiny) proběhne praktický workshop zaměřený na jednoduché badatelské metody (např. mapování původní cestní sítě, botanický a hydrobiologický průzkum, dokumentace zanikajících krajinných prvků) dovolující zkoumat extravilán obce i s nejmladšími žáky 2. stupně základních škol.
Na závěr semináře budou účastníci reflektovat a diskutovat jednak vzdělávací potenciál krajiny jakožto kulturního dědictví, jednak možnosti využití získaných znalostí a dovedností ve školní praxi (1 – 2 hodiny). Přidanou hodnotou programu bude participace místních odborníků obnovujících botanickou zahradu (Ing. Jiří Šindelář) a studentů Gymnázia Přírodní škola, o.p.s. (Jasna Simonová, Lukáš Nehasil), kteří v rámci praktické maturity ověřili funkčnost metod představených ve worskhopu ve spolupráci s místními školami (ZŠ Bečov nad Teplou, ZŠ Teplá).

PDF příručka
Comments