Časový harmonogram na škol. rok 2013/2014

Časový harmonogram na školní rok 2013/2014 

Univerzální přihláška


Termín

Název kurzu

lektor

Podrobnější informace

18.9.2013

středa

Exkurze: Revitalizace těžbou poškozené krajiny

 

RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

Exkurze je věnované regionálnímu environmentálnímu problému, a to rekultivaci vytěžených důlních  prostorů. Určeno primárně pro koordinátory EVVO a další učitele a pedagogické pracovníky, kteří integrují EVVO. Ale na své si přijdou i ostatní.

20.9.2013

pátek

Botanická exkurze

Doc. RNDr, Lubomír Hrouda, CSc.,

RNDr.Chocholoušková

Exkurze do botanicky významných lokalit Karlovarského kraje. Primárně určeno učitelům přírodních věd, biologie a koordinátorům EVVO. Ale na své si přijdou i ostatní.

26.9.2013

čtvrtek

Exkurze Horské toky

 

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

Exkurze do lokalit horských a podhorských toků povede zoolog Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., přední odborník na hybrobiologii. Primárně určeno učitelům přírodních věd, biologie a koordinátorům EVVO. Ale na své si přijdou i ostatní.

27.9.2013

pátek

Botanická exkurze

Doc. RNDr, Lubomír Hrouda, CSc.

RNDr.Chocholoušková

Exkurze do botanicky významných lokalit Karlovarského kraje. Primárně určeno učitelům přírodních věd, biologie a koordinátorům EVVO. Ale na své si přijdou i ostatní.

10.10.2013

čtvrtek

Exkurze

Revitalizace těžbou poškozené krajiny

 

RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

Exkurze je věnované regionálnímu environmentálnímu problému, a to rekultivaci vytěžených důlních  prostorů. Určeno primárně pro koordinátory EVVO a další učitele a pedagogické pracovníky, kteří integrují EVVO. Ale na své si přijdou i ostatní.

14.10.2013

pondělí

Exkurze

Horské toky

 

Prof. RNDr. Hanel, CSc.

Exkurze do lokalit horských a podhorských toků povede zoolog Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., přední odborník na hybrobiologii. Primárně určeno učitelům přírodních věd, biologie a koordinátorům EVVO. Ale na své si přijdou i ostatní.

14.10.2013

pondělí

Land art

 

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.

Výtvarné činnosti na školní zahradě, v lese, v krajině – ukázky i praktické tvoření. Seminář je primárně určen učitelům výtvarné výchovy, ale na své si přijdou i ostatní se zájmem o dané téma.

 

4.11.2012

pondělí

Ekonaratologie

Ekonaratologie : vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

 

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Seminář seznamuje učitele s teorií i praxí narativní pedagogiky (konkrétně narativní metody v environmentální výchově, s tzv. ekonaratologií), narativním paradigmatem Waltera Fishera a několika modelovými příběhy, pomocí kterých je možné rozvíjet environmentální citlivost a naplňovat cíle environmentální výchovy. Je vhodným propojením environmentální výchovy a vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace.

 

4.11.2013

pondělí

Proč se nebát chemie?

PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

Seminář je určen učitelům chemie na ZŠ, případně učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ. Z akreditace: ukázat, že chemie může být i zábavná, jednoduchá, bezpečná a dostupná.  Kriticky se podíváme na vybrané mediální "strašáky". Prakticky si vyzkoušíme  několik pokusů, které je možné realizovat i mimo laboratoř.

4.11.2013

pondělí

Land art

 

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.

Výtvarné činnosti na školní zahradě, v lese, v krajině – ukázky i praktické tvoření. Seminář je primárně určen učitelům výtvarné výchovy, ale na své si přijdou i ostatní se zájmem o dané téma.

 

11.10.2013

středa

Exkurze Les jako didaktický prostor

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Dějiny a současnost středoevropského lesa a lesnictví.

14.11.2013

čtvrtek

Místně zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií

 

RNDr. Dlouhá, Ph.D.

Na semináři budou rozebírány Globální a místní problémy životního prostředí. Na příkladech z praxe bude demonstrováno řešení problémů a konfliktů.

Uvidíte ukázky globálních projevů poškození prostředí v aplikaci Google Earth.

14.11.2013

čtvrtek

Badatelské činnosti na školní zahradě

 

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Na semináři budou účastníci seznámeni s didaktickými přístupy k přírodovědnému vzdělávání obecně a konkrétně budou seznámeni s heuristickou metodou a badatelským přístupem. Získají mnoho inspirace, jak využívat školní zahradu pro rozvoj badatelských činností. Seminář je primárně určen učitelkám a učitelům v MŠ a na prvním stupni ZŠ.

2.12.2013

pondělí

Pokusy s běžné dostupnými látkami

 

PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

Učitelé budou na semináři seznámeni s vybranými pokusy s běžné dostupnými látkami, které mohou poté využít ve výuce. Seminář je primárně určen učitelům chemie, ale na své si přijdou i zvídaví učitelé z prvního stupně.

2.12.2013

pondělí

Land art

 

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.

Land art jako propojení výtvarné výchovy a EVVO.

24.1.2014

pátek

Botanicky významné NP a CHKO v ČR

Doc. RNDr, Lubomír Hrouda, CSc.

RNDr.Chocholoušková

Účastníci semináře budou provedeni prostřednictvím fotografií a PP prezentací botanicky nejzajímavějšími lokalitami v ČR. Inspirace kam připravit exkurzi nebo školu v přírodě.

 

24.1.2014

pátek

Badatelské činnosti na školní zahradě

 

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Na semináři budou účastníci seznámeni s didaktickými přístupy k přírodovědnému vzdělávání obecně a konkrétně budou seznámeni s heuristickou metodou a badatelským přístupem. Získají mnoho inspirace, jak využívat školní zahradu pro rozvoj badatelských činností. Seminář je primárně určen učitelkám a učitelům v MŠ a na prvním stupni ZŠ.

24.1.2014

pátek

Místně zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií

 

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Na semináři budou rezobírány Globální a místní problémy životního prostředí. Na příkladech z praxe bude demonstrováno řešení problémů a konfliktů.

Uvidíte ukázky globálních projevů poškození prostředí v aplikaci Google Earth.

3.2.2014

pondělí

Proč se nebát chemie?

PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

Seminář je určen učitelům chemie na ZŠ, případně učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ.

Z akreditace: ukázat, že chemie může být i zábavná, jednoduchá, bezpečná a dostupná.  Kriticky se podíváme na vybrané mediální "strašáky". Prakticky si vyzkoušíme  několik pokusů, které je možné realizovat i mimo laboratoř.

3.2.2014

pondělí

VV a EVVO na 1. stupni ZŠ

 

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.

Program přibližuje oblast výtvarné výchovy jako prostor pro aplikaci různých pohledů na problematiku vnímání přírody a životního prostoru  prostřednictvím vybraných výtvarných médií, včetně fotografie a dalších alternativních metod, hledání způsobů náhledu na problém životního prostředí také prostřednictvím výtvarné kultury a umělecké tvorby.

Primárně je určen učitelům výtvarné výchovy, ale na své si přijdou i ostatní se zájmem o dané téma.

 

3.2.2013

pondělí

Botanicky významné NP a CHKO v ČR

Doc. RNDr, Lubomír Hrouda, CSc.,

RNDr.Chocholoušková

Účastníci semináře budou provedeni prostřednictvím fotografií a PP prezentací botanicky nejzajímavějšími lokalitami v ČR. Inspirace kam připravit exkurzi nebo školu v přírodě.

 

3.3.2014

pondělí

Pokusy s běžné dostupnými látkami

 

PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

Učitelé budou na semináři seznámeni s vybranými pokusy s běžné dostupnými látkami, které mohou poté využít ve výuce. Seminář je primárně určen učitelům chemie, ale na své si přijdou i zvídaví učitelé z prvního stupně.

3.3.2014

pondělí

Vzdělávání za pomoci drobných živočichů

 

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Mgr. Jana Bravencová

Vzdělávání za pomoci živočichů – ono to funguje! Seznámeni s příklady dobré praxe - jak učitelé živé tvory využívají. Autentické návštěvní programy – aktivity pro předškolní a mladší školní děti. Na semináři budou přítomná i demonstrační zvířátka. Seminář je určen učitelkám a učitelům z prvního stupně a učitelkám MŠ. Účast zájemců o téma z řad ostatních je vítána.

 

13.3.2014

Ekonaratologie

Ekonaratologie : vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

 

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Seminář seznamuje učitele s teorií i praxí narativní pedagogiky (konkrétně narativní metody v environmentální výchově, s tzv. ekonaratologií), narativním paradigmatem Waltera Fishera a několika modelovými příběhy, pomocí kterých je možné rozvíjet environmentální citlivost a naplňovat cíle environmentální výchovy. Je vhodným propojením environmentální výchovy a vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace.

 

13.3.2014

čtvrtek

Místně zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií

 

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Na semináři budou rezobírány Globální a místní problémy životního prostředí. Na příkladech z praxe bude demonstrováno řešení problémů a konfliktů.

Uvidíte ukázky globálních projevů poškození prostředí v aplikaci Google Earth.

28. 3. 2014

 

Sovy kolem nás

RNDr. Jenny Andresková

Praktická dílna, na kterou navazuje večerní vycházka s vábničkou.

7.4.2014

pondělí

Proč se nebát chemie?

PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

Seminář je určen učitelům chemie na ZŠ, případně učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ.

Z akreditace: ukázat, že chemie může být i zábavná, jednoduchá, bezpečná a dostupná.  Kriticky se podíváme na vybrané mediální "strašáky". Prakticky si vyzkoušíme  několik pokusů, které je možné realizovat i mimo laboratoř.

11.4.2013

Sovy kolem nás

RNDr. Jenny Andresková

Praktická dílna, na kterou navazuje večerní vycházka s vábničkou.

12. 4. 2014

 

Exkurze Les jako didaktický prostor

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Dějiny a současnost středoevropského lesa a lesnictví.

5.5.2014

pondělí

Pokusy s běžné dostupnými látkami

 

PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

Učitelé budou na semináři seznámeni s vybranými pokusy s běžné dostupnými látkami, které mohou poté využít ve výuce. Seminář je primárně určen učitelům chemie, ale na své si přijdou i zvídaví učitelé z prvního stupně.

 

Univerzální přihláška 

Pokud máte o nějaký kurz či exkurzi velký zájem a nevyhovuje Vám termín v harmonogramu, neváhejte nás kontaktovat, pokusíme se Vám vyjít vstříc.

ĉ
Kateřina Jančaříková,
27. 8. 2013 2:33
ĉ
Kateřina Jančaříková,
27. 8. 2013 1:36
Comments