Kontakt

Kontaktní osoby jsou:

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
vedoucí Centra environmentálního vzdělávání UK-PedF Praha, odborný asistent
katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
http://cevv-uk-pedf.blog.cz/ 
adresa: KBES, PedF UK v Praze, M. D. Rettigové 4,  Praha 1, PSČ 116 39,
mobil: 723 550 524 (prosím volat jen v krajních případech)
e-mail: katerina.jancarikova@pedf.cuni.cz

a
 
ing. Jiří Šindelář
Mobil: 736 642 792,

Univerzální přihláškaRealizační tým

Manažer projektu - pronájmy prostor, objednávky kurzů
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
odborný asistent, katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Mobil: 725 307 557 
antonin.jancarik@pedf.cuni.cz

Odborný garant interdisciplinárních seminářů
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
vedoucí Centra environmentálního vzdělávání UK-PedF Praha, odborný asistent
katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
katerina.jancarikova@pedf.cuni.cz

Odborný garant odborných seminářů
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
petr.novotny@pedf.cuni.cz

Odborný garant exkurzí (do srpna 2013)
ing. Jan Andreska, Ph.D.
Katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
jan.andreska@pedf.cuni.cz

Odborný garant exkurzí (od září 2013)
ing. Jiří Šindelář
Infocentrum Toužim, Bečovská botanická zahrada
Mobil: 736 642 792,