Nabídka pro školy

V rámci projektu nabízíme spolupráci školám a školským zařízením Karlovarského kraje. Pokud vás naše nabídka zaujala a o některé z kurzů má zájem více pedagogických pracovníků vaší školy (nebo škol v blízkém okolí], nabízíme vám možnost realizovat vybraný kurz přímo na vaší škole. V takovém případě nejen zajistíme lektora a studijní materiály, ale současně hradíme i veškeré náklady spojené s organizací akce. Pokud nejste schopni sami zajistit dostatečný počet zájemců, můžeme domluvit termín, který by vám vyhovoval a doplnit počet účastníků z řad dalších zájemců.

Bližší informace vám poskytne manažer projektu - Antonín Jančařík (tel: 725 307 557).


On-line přihláška je zde.

Comments