Nabídka školní rok 2014/15

Pedagogický den 5. 11. 2014 (9:00-14:00?)

Ekonaratologie : Vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

Seminář vede PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., vedoucí Centra ekologického vzdělávání a výchovy PedF UK.

Seminář je primárně určen učitelkám a učitelům prvního stupně, učitelům oboru jazyk a jazyková komunikace a dalším zájemcům.  Seminář seznamuje učitele s teorií i praxí narativní pedagogiky (konkrétně narativní metody v environmentální výchově, s tzv. ekonaratologií), narativním paradigmatem Waltera Fishera a několika modelovými příběhy, pomocí kterých je možné rozvíjet environmentální citlivost a naplňovat cíle environmentální výchovy.

Digitální fotografie pro učitele (zajištěn kolega z VV - fotograf)

Lektoři PhDr. Jan Šmíd, Ph.D., PhDr. Petr Novotný, Ph.D.

Kurz otevírá prostor pro seznámení a zkvalitnění práce s digitální fotografií a je veden odborníky z katedry výtvarné výchovy a katedry biologie a environmentálních studií. Program je zaměřen na okruhy problémů, spojené s citlivým vnímáním a intenzivním pozorováním skutečnosti prostřednictvím fotografického média a jejich následnou transformaci do fotografického záznamu, fotografického obrazu. Pro účast je potřebný vlastní digitální fotoaparát (raději včetně nabíječky), který má učitel nebo škola k dispozici, neboť tak docílíme maximálního zúročení Vámi nabytých dovedností.

Environmentální výchova v hodině matematiky na prvním stupni

RNDr. Alice Bílá, Ph.D., RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

V první části semináře bude představena teorie generických modelů prof. Hejného. Ve druhé části se zaměříme na problematiku slovních úloh a na problematiku pomůcek v matematice na 1. st. ZŠ (s mírným přesahem na stupeň druhý).  Na semináři se budeme se zabývat netradičními slovními úlohami s přírodovědným či environmentálním obsahem.

Listopadové exkurze

Pro všechny exkurze bude zajištěna autobusová doprava se svozem účastníků ze Sokolova a Karlových Varů. V rámci exkurze je pro účastníky zajištěn oběd.

4.11. Botanické exkurze do botanicky významných lokalit regionu západních Čech

Exkurzi do botanicky významných lokalit Karlovarského kraje vede významný geobotanik Doc. RNDr. Lubomímír Hrouda, CSc, vedoucí katedry biologie a environmentálních studií, ve spolupráci se zkušenými terénimi biology  RNDr. Zdeňkou Chocholouškovou a Ing. JanemAndreskou, Ph.D. .

Trasa exkurze bude upravena dle aktuálního počasí.

 

12.11. Revitalizace těžbou poškozené krajiny v Karlovarském kraji

Exkurzi vede RNDr. Petr Rojík, Ph.D. ve spolupráci s ing. Janem andreskou, Ph.D. V rámci exkurze budou navštíveny následující oblasti – Pískový vrch u Lokte, statek Bernard a velkolom Jiří, velkolom Medard a sportovních rekultivace Golf Sokolov, lesopark Antonín a koupaliště Michal (vše bývalé uhelné lomy).

V případě nepřízně počasí (sněžení, déšť, zima) bude zajištěn výklad s výhledem v autobuse.

18.11. Vlastnosti a funkce horských a pstruhových toků

Exkurze pod vedením zoologa Prof. RNDr. Lubomíra Hanela, CSc. a ing. Jana Andresky, Ph.D. Ekologie horských a podhorských toků je exkurze určená učitelům přírodopisu a biologie a všem případným zájemcům o environmentalistiku a její výuku. Během jednodenní exkurze budou prezentovány biotopy vybraných potoků s ukázkami zdejší bioty a ekologických vazeb. Počítá se i s návštěvou pstruhové líhně. Trasa exkurze bude upravena v závislosti na počasí.

21.11. Krajina známá i neznámá: Jak objevovat s žáky krajinu kolem nás?

Exkurzi vede PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. ve spolupráci s vedoucím ekocentra v Bečově nad Teplou ing. Jiřím Šindelářem a studenty Gymnázia Přírodní škola, o.p.s. (Jasna Simonová, Lukáš Nehasil), kteří v rámci praktické maturity ověřili funkčnost metod představených ve worskhopu ve spolupráci s místními školami (ZŠ Bečov nad Teplou, ZŠ Teplá). V rámci semináře je pro účastníky připravena prohlídka Botanické zahrady Bečov , bude představen program Dojdu dál a připraven praktický workshop v rámci lokality Šibeniční vrch.

Comments