Interdisciplinární semináře

Garantem všech zde nabízených interdisciplinárních seminářů je PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., neváhejte jí kontaktovat v případě potřeby.
[katerina jancarikova@pedf.cuni.cz]

Zde naleznete informace o seminářích připravených a nabízených v rámci projektu Věda do škol.

  • Na seminář se může přihlásit jakýkoli pedagog ze Karlovarského kraje - účast bude po dobu dvou let (2013-2014) plně hrazena z ESF (pro účastníky tedy zdarma).
  • Semináře jsou akreditovány MŠMT. Absolventi dostanou certifikát o absolvování kurzu po každé exkurzí.
  • Přihlašování na semináře probíhá pomocí elektronického formuláře, který je dostupný z lišty vlevo nebo můžete využít uvedené telefonní číslo či výše uvedený e-mail kontakt.
  • Každý účastní exkurzí obdrží výtisk metodických materiálů k danému semináři.
  • Školy, které vyšlou učitele více než na 10 akcí projektu Věda do škol, dostanou celou knihovničku - všechny v projektu vydané publikace.