Vzdělávání za pomoci drobných živočichů

Lektorky

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. - odborná asistentka KBES a vedoucí CEVV Pedagogické fakulty UK v PrazeMgr. Jana Bravencová, učitelka v MŠ

Termíny a místo konání:

Kurz bude realizován pouze na vyžádání.

Cílová skupina

Seminář je určen učitelkám a učitelům z prvního stupně a učitelkám MŠ.


AAE čili Animal Assisted Education (vzdělávání za pomoci živočichů) se rozvíjí v terapeuticky nebo pedagogicky zaměřených atkivitách ve všech zemích Evropské unie. Humánně-animální interakce se zařaly využívat jako jedna z cest zmírňování prohlubujícího se odcizování člověka přírodě. Tento seminář seznamuje s terminologií a problematikou zooasistence ve školách, upozorňuje na spontánní trend „návratu k chovatelství" na českých školách a doporučuje prostředky, jak třídní chov zefektivnit.

Jaké zvíře je vhodné a jaké je nevhodné pro využití při výuce a vzdělávání.

Příklady dobré praxe - jak jiní učitelé živé tvory využívají.

Několik autentických návštěvních programů – aktivit pro předškolní a mladší školní děti – a informuje o výběru vhodných druhů, jedinců pro třídní chovy.


Návštěvní programy (ukázka):

  • Pes a jeho řeč

  • Křeček

  • Jak chodí rak?

  • Straší nás strašilka?
Ċ
Antonín Jančařík,
15. 12. 2013 12:20
Comments