Ekonaratologie

Ekonaratologie : vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

Lektor

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. - odborná asistentka katedry biologie a environmentálních studií a vedoucí Centra environmentálního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Seminář je primárně určen učitelkám a učitelům prvního stupně, učitelům oboru jazyk a jazyková komunikace a dalším zájemcům. V realizovaném projektu Alma mater se na něj hlásily učitelky MŠ a odcházely spokojené.

Termíny a místo konání:

Nejbližší termín: 5.11.2014 Sokolov

 Přihlásit se můžete na Univerzální přihlášce

V případě zájmu lze domluvit i další termíny, neváhejte nás kontaktovat.

Obsah a cíle:

Seminář seznamuje učitele s teorií i praxí narativní pedagogiky (konkrétně narativní metody v environmentální výchově, s tzv. ekonaratologií), narativním paradigmatem Waltera Fishera a několika modelovými příběhy, pomocí kterých je možné rozvíjet environmentální citlivost a naplňovat cíle environmentální výchovy.

Je vhodným propojením environmentální výchovy a vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace.Z obsahu:

Výhody narativní pedagogiky. Doporučení autoři a knihy. Nasloucháme vyprávění přírody.


Představené projekty do třídy:

Dutá vrba (Král Lávra K.H. Borovského)

Nejen nad letokruhy stromů  (Já a  Ty M. Bubera)

Biokomunikace (verbální, neverbální, zvuková, chemická, vibrační, světelná a další typy, hra Návštěva z planety habaja)

Strom jako zachránce (Zpívající lípa v Telecím a A. Jirásek)

Lži v přírodě (mimikry a strategie v přírodě)

Jak vnímáme příběhy (Silnice R. Bradburyho)

Vytvořme si vlastní příběh (Můj strom, Moje tajné místo a Krajina K.H. Máchy)


Více v metodické příručce, která je již nahraná v pdf podobě níže (15_Jancarikova).

Ċ
Petr Novotný,
13. 10. 2010 8:41
Comments