Místně zakotvené učení

Lektor
PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D., pracovnice Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze

Termíny a místo konání:

Připravován termín na přelomu října a listopadu 2014 v Bečovské botanické zahradě. 

Přihlásit se můžete na Univerzální přihlášce

V případě zájmu lze s lektorkou domluvit i termíny jiné. Neváhejte nás kontaktovat.PDF příručka


Místně zakotvené učení – výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií

Globální a místní problémy životního prostředí a udržitelného rozvoje, ukázky závažných problémů a jejich možná řešení, jaké jsou základní přístupy různých úrovních, možnosti a nástroje.

Ukázky globálních projevů poškození prostředí v aplikaci Google Earth, srovnání s problémy a jejich projevy na místní úrovni. Systémový přístup versus kontext a specifika místní kultury a tradice.

Domov a vztah k místu, místně zakotvené učení a využití regionálních výukových materiálů,

Pojem případová studie (popis konkrétní situace s určitým cílem a položenou otázkou), vznik a využití případových studií, jejich ukázky a interpretace.

Spoluúčast, participace – zapojení demokratických procesů, role různých hráčů ve společnosti, ukázky toho, jak se potkávají a střetávají. 


Comments