Botanicky významné oblasti

Lektoři:
doc. RNDr, Lubomír Hrouda, CSc. nebo RNDr. Chocholoušková,
oba jsou skvělí botanici i průvodci. Na všech místech, o kterých budou přednášet osobně (a ne jednou) byli, mají vlastní fotografie typických rostlin i klenotů, které se tam vyskytují. Přednáška je uzpůsobena cílové skupině - učitelům a pedagogickým pracovníkům, lektoři zohledňují možnost připravit exkurzi pro studenty či žáky.   

Seminář je určen všem zájemcům (z řad pedagogických pracovníků) o dané téma. Ideální pro ty, kteří budou plánovat výlety, exkurze či školy v přírodě.

Termíny a místo konání: 
Realizováno 31.5.2014. Další termíny na vyžádání.
.


Národní parky a CHKO v České republice a jejich botanický význam

·      Úvod, přehled parků a oblastí v návaznosti na geografické rozmístění a hlavní klimatické, geologické a geomorfologická faktory- 1 hodina

·     Přehled Národních parků (Krkonoše, Šumava, Podyjí, Labské pískovce) – 1,5 hodiny

·     Přehled CHKO s botanickými charakteristikami – 2 hodiny

·     Podrobná charakteristika západočeských CHKO (Slavkovský les, Český les) a západočeských NPR jako příprava na potenciální exkurzi – 1,5 hodiny

Program vychází z přednášek, které vedou oba lektoři na PřFUK a PedFUK Praha a PedF ZČU Plzeň.


Ochutnávka z metodické příručky
   

Naopak na pastvinách kyselých, kde převládá tráva smilka (Nardus stricta), může být pro nás objevem kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), který kvete rovněž různě barevnými odstíny květů – zde je to však pochopitelné, protože kociánek je dvoudomá rostlina, tvořící samčí a samičí rostliny. Dříve byl kociánek běžným pastevním druhem, ale kvůli upouštění od pastvy a často i hnojení těchto porostů rychle ustoupil. 

Ċ
Antonín Jančařík,
15. 12. 2013 12:25
Comments