Pokusy s běžné dostupnými látkami

Lektor

PhDr. Martin Adamec, Ph.D., odborný asistent katedry chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Termíny a místo konání:

Nejbližší termín: 14.11.2014 Sokolov
Přihlásit se můžete na Univerzální přihlášce

V případě zájmu je lektor schopen nabídnout i další termíny (pondělky, popř. sobotu).Cílová skupina

Kurz je primárně určen učitelům chemie na ZŠ. Zájemci z řad učitelů prvního stupně nebudou odmítnuti.

Cílem kurzu je ukázat učitelům pokusy s běžné dostupnými látkami, které mohou poté využít ve výuce.

Podrobný přehled témat 

·         Chemické pokusy v kuchyni.

·         Chemické pokusy v koupeně.

·         Chemické pokusy v dílně a na zahradě.

Ċ
Antonín Jančařík,
15. 12. 2013 12:15
Comments