Věda, VV a EVVO

Věda, výtvarná výchova a environmentální vzdělávání na 1. stupni základní školy

Lektor

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D., odborný asistent katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Termíny konání:

Kurz bude realizován již pouze na vyžádání.


Ċ
Antonín Jančařík,
15. 12. 2013 13:16
Comments