Novinky

Datum: 5. listopadu 2014, od 9 hodin

Místo: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

 

Milé kolegyně a kolegové,

srdečně Vás zveme na workshopy, které jsou součástí tradičního Pedagogického dne. Všechny akce jsou pořádány ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, ta zaštiťuje celý den lektorsky. Programy mají akreditaci MŠMT, účastníci dostanou osvědčení (Ped. fakulta UK Praha).

Setkání je pro účastníky zdarma včetně občerstvení, počet přihlášených není omezen (možnost více lidí z jedné školy). Přihláška je závazná.

 

Připravované workshopy

·         Ekonaratologie: Vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu (6 hodin)
Lektorka: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D
Doporučeno učitelům 1. stupně ZŠ, jazykové výuky a mateřských škol

·         Digitální fotografie pro učitele – fotografování v terénu (6 hodin)
Lektoři: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D., PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Doporučeno: všem zájemcům o fotografování venku

·         Environmentální výchova v hodině matematiky na prvním stupni (4 hodiny)
(s dodatkem - teorie generických modelů prof. Hejného)
Lektoři: RNDr. Alice Bílá, Ph.D., RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Doporučeno: učitelům 1. stupně ZŠ a učitelům matematiky 2. stupně ZŠ

 

Způsob přihlášení

Nejrychlejší způsob přihlášení je přes www.kvcso.cz (Přihláška na akce – v pravém sloupci, název vybraný workshop – ve zkratce)

Termín přihlášení: do 29. 10. 2014

 

Organizační kontakt: Mgr. Petr Chlebek, petr.chlebek@gymso.cz, tel. 739 322 481, Mgr. Soňa Moravcová, sona.moravcova@gymso.cz, tel. 739 322 482

Comments