Genetika ve škole

Genetika ve škole (základní nebo střední) - seminář vede Kamila Procházková

Eagle hospoda
Foto: Vývěsní štít hospody Eagle v Cambridge, kde Watson a Crick často diskutovali předmět svého bádání a prý právě v tomto podniku přišli na to, jaká je vlastně struktura DNA.


Kurz ukazuje možnosti aplikace genetických poznatků do výuky ve třech různých oblastech, použitelné ve výukovém prostředí ZŠ a SŠ bez specializovaného vybavení. Jeho součástí je i soubor praktických úloh, které je posléze možné aplikovat do výuky.MUDr. Kamila Procházková, PhD. vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze a pracovala v genetické laboratoři LF Motol. Nyní se na rodičovské dovolené věnuje svému největšímu koníčku - dobrému jídlu, a popularizaci významu planě rostoucích rostlin v české kuchyni.PDF příručka

Program semináře:

  • Historický exkurs do „genetiky před genetikou“

  • Molekulární genetika bez specializovaného laboratorního vybavení

  • „Molekulární genetika v počítači“ – bioinformatika

Používané vybavení:

  • počítač s připojením k internetu
  • základní chemické nádobí běžné chemické laboratoře, mixér, agar, elektrická baterie
Pro přihlášení na zde vypsané termíny prosím využijte univerzální on-line přihlášku. Pokud máte zájem o konání semináře na Vaší škole v jiném než navrženém termínu (viz kalendář na hlavní stránce), napište prosím na petr.novotny@pedf.cuni.cz.