Matematika a environmentální výchova

aneb Kolik má housenka tělních článků? - seminář vede Alice Bílá

Nejbližší termín: 5.11.2014 Sokolov

Seminář se úzce se zaměřuje na problematiku slovních úloh a na problematiku
pomůcek v matematice na 1. st . ZŠ (s mírným přesahem na stupeň druhý). 

Na semináři se budeme se zabývat netradičními slovními úlohami s přírodovědným či environmentálním obsahem. Trochu si započítáme a trochu se zamyslíme nad otázkami: jsou tyto úlohy opravdu reálné? Jak by šlo úlohu rozvinout, pozměnit? Může mít jiné hrdiny? Budeme tvořit úlohy metodou „Co když ne?“ a budeme hledat chyby přírodovědného charakteru v  zadání slovních úloh. Dalším tématem budou pomůcky ve vyučování matematice.  Jak můžeme využít při vyučování matematice kamínky, mušličky, kaštany, klacíky…?

Seminář je založen na vlastní práci účastníků, účastníci si sami vyzkouší řešit různé úlohy a luštit hlavolamy.


Ukázky úloh:

  • Umíme odhadovat množství?

  • Jaký objem má sklenice?

  • Kolik je asi ořechů v této sklenici?

  • Kolik by se do této sklenice vešlo šípků?

  • Jaké objemy mají běžné zavařovací sklenice?

  • Kolik se do nich vejde hrášků, ořechů…?

Doporučené vybavení:

  • 20 kamínků

  • látkový šátek
Pro přihlášení na zde vypsané termíny prosím využijte univerzální on-line přihlášku. Pokud máte zájem o konání semináře na Vaší škole v jiném než navrženém termínu (viz kalendář na hlavní stránce), napište prosím na petr.novotny@pedf.cuni.cz.

Ċ
Petr Novotný,
16. 12. 2013 1:31