Preparace obratlovců

Preparace osteologického materiálu obratlovců - seminář vede Jan Řezníček


Seminář je zaměřen na svépomocnou výrobu trojrozměrných pomůcek pro výuku obratlovců. Sbírkový materiál škol je často nedostatečný nebo poškozený, proto kurz představuje učitelské obci možnosti opravy a doplnění těchto pro výuku nezbytných pomůcek. Téma kurzu je vhdoným námětem pro žákovské laboratorní práce ze zoologie.
Zájemci po absolvování kurzu obdrží mimo kostí ze zpracovaných úloh také základ pro chov preparačních brouků (kožojedi rodu Dermestes) a vývržky sov pro žákovskou práci.

RNDr. Jan Řezníček, PhD. vystudoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze obor tělesná výchova - biologie a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze obor Systematická zoologie a ekologie se zaměřením na obratlovce. Nyní učí na Katedře biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty UK v Praze obory zoologie obratlovců, ekologie obratlovců a didaktiku biologie.

PDF příručka

Program semináře:

  • určování drobných obratlovců podle osteologického materiálu z vývržků sov

  • určování čeledí myšovitých a hrabošovitých podle vybraných znaků

  • preparace a údržba osteologického materiálu ve školních sbírkách
Pro přihlášení na zde vypsané termíny prosím využijte univerzální on-line přihlášku. Pokud máte zájem o konání semináře na Vaší škole v jiném než navrženém termínu (viz kalendář na hlavní stránce), napište prosím na petr.novotny@pedf.cuni.cz.