Lokální a sezónní potraviny

Lokální a sezónní potraviny – které to jsou, proč je preferovat a kde je získávat?  - seminář vede Kamila Procházková a Blanka Novotná


jaro


Seminář reaguje na soudobý návrat k využívání lokálních a sezónních potravin, související jednak se zvyšující se ohleduplností k životnímu prostředí, jednak s poptávkou po vyšší kvalitě potravin sklízených v plné zralosti, nezatížených transportem a konzervanty. Jeho hlavním cílem je objevení možností, jak trend využívání lokálních a sezónních potravin zahrnout do environmentální výchovy a do vzdělávání o zdravé výživě.

MUDr. Kamila Procházková, PhD. vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze a pracovala v genetické laboratoři LF Motol. Nyní se na rodičovské dovolené věnuje svému největšímu koníčku - dobrému jídlu, a popularizaci významu planě rostoucích rostlin v české kuchyni.
MUDr. Blanka Novotná vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze a působí jako praktický lékař pro dospělé. Dlouhodobě sleduje problematiku biopotravin a význam aktivního přístupu k péči o své zdraví.
Program semináře:

  • Část I: Proč lokální a sezónní potraviny?

  • Část II: Úbytek diverzity tuzemských lokálních potravin v důsledku globalizace

  • Část III: Jak a kde získat lokální a sezónní potraviny?
Pro přihlášení na zde vypsané termíny prosím využijte univerzální on-line přihlášku. Pokud máte zájem o konání semináře na Vaší škole v jiném než navrženém termínu (viz kalendář na hlavní stránce), napište prosím na petr.novotny@pedf.cuni.cz.